Vydělávejte na internetu!

snadno - rychle - z domova

PayPal

Registrace na PayPal


1. Jděte na PayPal.com

2. Klikněte na Sign Up

3. Vyberte si typ účtu Personal,Premium nebo Business(doporučuji Personal)

4. Zadejte Email address(email adresu - zároveň bude sloužit jako přihlašovací jméno k vašemu účtu),dále vyplníme Choose a password(heslo),Re-enter password(heslo znovu),First name(jméno),Last name(příjmení),Address Line 1(adresu bydliště),City(město) a Phone number(tel.číslo)

5. Tím máme registraci za sebou!Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.